Od roku 1986 sa venujem zhotovovaniu krojov.Šijem jednotlivé časti krojov-
ženské lajblíky, oplecká, sukne, mužské nohavice, lajblíky, košele, detské šaty,
ale aj kompletné (celé) kroje. V roku 2004 som získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby krojov, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej pôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.

      Mnou zhotovené kroje nosia i členovia nasledovných súborov:
KREMIENOK - Bratislava (detský súbor), ROZMARÍN - Rakúsko (detský súbor), BREZOVÁ - Brezová pod Bradlom, PX centrum - Považská Bystrica, GYMNIK - Bratislava, CHASA - Záhorská Bystrica (tanečné štúdio), GRINAVANKA - Pezinok (dychová hudba), KOLEČKO - Švajčiarsko, BERKENYE - Košúty (kultúrny spolok), Obec Rudník,
Obec Ostata (CZ), ZŠ s VJM Sládkovičovo a iné skupiny či jednotlivci.
Spolupracujem aj s ÚĽUV-om.

aaaaaaaaaaaaiii